Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2009

Το σχέδιό μας για την οικονομική κρίση

Δίνουμε ρευστότητα στην πραγματική οικονομία με ευνοϊκούς όρους. Στηρίζουμε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τονώνουμε την αγορά. Φροντίζουμε αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη. Δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας. Προστατεύουμε τον δανειολήπτη.


Δίνουμε ρευστότητα στην πραγματική οικονομία

Στηρίζουμε την πραγματική οικονομία, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις ώστε να αποτραπεί η ύφεση. Δεν δίνουμε «λευκή επιταγή» στις τράπεζες. Διασφαλίζουμε ότι η ρευστότητα θα φτάσει στον πολίτη και τις επιχειρήσεις με ευνοϊκούς όρους.

Για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, εμείς με τις προτάσεις μας:

Στηρίζουμε μόνο εκείνες τις τράπεζες που έχουν ανάγκη. Να υπάρξει διαφάνεια, να γίνουν γνωστά τα πραγματικά προβλήματα της κάθε τράπεζας, ποιες είναι οι πραγματικές της ανάγκες.
Υποχρεώνουμε τις τράπεζες να καταθέτουν ως εξασφαλίσεις νέα ή αναχρηματοδοτούμενα δάνεια, με ευνοϊκούς όρους, προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά μέσω ενός Ειδικού Ταμείου Αναχρηματοδότησης. Διασφαλίζουμε ότι τα χρήματα θα φτάσουν στην αγορά και δεν θακαλύψουν «μαύρες τρύπες» των τραπεζών.
Υποχρεώνουμε τις τράπεζες που δεν έχουν επαρκή ίδια κεφάλαια να αυξήσουν το μετοχικό τους κεφάλαιο με χρήματα πρώτα από όλα των ίδιων των μεγαλομετόχων τους και ύστερα από το επενδυτικό κοινό και το Δημόσιο. Υποχρεώνουμε τους μεγα λομετόχους των τραπεζών να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να βάλουν το χέρι στη τσέπη.
Διασφαλίζουμε τη συμμετοχή εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων στο Συμβούλιο Εποπτείας. Ο εκπρόσωπος του Δημοσίου κάθε τράπεζας να έχει καθοριστική συμμετοχή στο Δ.Σ., όχι μόνο για τις αμοιβές των στελεχών αλλά κυρίως για την παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία με ευνοϊκούς όρους.
Δεν μπορούν να έχουν εγγυήσεις μόνο οι τράπεζες. Χρειάζονται εγγυήσεις και οι πολίτες. Εγγυήσεις πως αυτοί θα είναι οι τελικοί αποδέκτες των μέτρων γιατί μόνο έτσι θα αποτραπεί η ύφεση και η έκρηξη ανεργίας.Στηρίζουμε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Αναγνωρίζουμε τον ρόλο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση της κρίσης. Γι' αυτό ενισχύουμε τη βιωσιμότητά τους και στηρίζουμε την παρουσία τους στην αγορά.

Για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές πιέσεις εμείς προτείνουμε:

Επαναφορά του αφορολόγητου (και για τους ελεύθερους επαγγελματίες) με κατάργηση του φόρου 10% και επαναθεσμοθέτηση του αφορολόγητου αποθεματικού για επενδύσεις. Άμεση αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης.
«Πάγωμα» των δανειακών υποχρεώσεων ως το τέλος του 2009 και δυνατότητα αναχρηματοδότησης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε στοχευόμενες κοινωνικές ομάδες και επιχειρήσεις που έχουν πρόβλημα αποπληρωμής.
Μείωση τιμών στα τιμολόγια της ΔΕΗ με κατάργηση των αυξήσεων, που ενώ η σημερινή κυβέρνηση παρουσίασε ως «ρήτρα καυσίμων», «ξέχασε» να τις αναπροσαρμόσει προς τα κάτω όταν έπεσαν οι διεθνείς τιμές.
Ενίσχυση της χρηματοδότησής τους, με πλήρη ενεργοποίηση του Γ'ΚΠΣ, ώστε να μη χαθούν κονδύλια από τα επιχειρησιακά προγράμματα, και άμεση έναρξη ΕΣΠΑ 2007-2013 (Δ' ΚΠΣ).
Στοχευμένη και αποτελεσματική ενίσχυση της ρευστότητας όλων των ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν πρόβλημα κίνησης με τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού υποστήριξης και εγγυοδοσίας τους.
Ενίσχυση της ρευστότητας και των επιχειρήσεων του αγροτικού χώρου, από το Ταμείο Εγγυοδοσίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
Διευκόλυνση της έναρξης και λειτουργίας μιας επιχείρησης, με δραστική απλούστευση των διαδικασιών και την δημιουργία μιας πολυλειτουργικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης για επιχειρήσεις.
Υγιείς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σημαίνει λιγότερη ανεργία, ζωντα νή αγορά, υγιής οικονομία.Φροντίζουμε αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη

Προστατεύουμε τις ασθενέστερες ομάδες, τους πολίτες με εισοδήματα κοντά ή και κάτω από το όριο της φτώχειας. Διασφαλίζουμε το δικαίωμά τους σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Τους στηρίζουμε ώστε να ξεπεράσουν την απειλή της φτώχειας.

Για τις ασθενέστερες ομάδες της κοινωνίας μας, εμείς προτείνουμε:

Έκτακτο επίδομα αλληλεγγύης από 500 έως 1300 Ευρώ στα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.
Επίδομα θέρμανσης από 300 ως 500 Ευρώ σε χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους και άνεργους.
Αύξηση από το 7% στο 11% του συντελεστή επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες για τη στήριξη του εισοδήματός τους.
Χορήγηση του ΕΚΑΣ σε επιπλέον 300.000 δικαιούχους
Διασφάλιση χρηματοδότησης των παραπάνω μέτρων με 2 δις ευρώ, 1 δις στον προϋπολογισμό του 2009 και 1 δις για το 2010.
Μια ανθρώπινη κοινωνία οφείλει να φροντίζει αυτούς που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες.Δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας

Διασφαλίζουμε το δικαίωμα στην εργασία δίνοντας κίνητρα για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Προστατεύουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων, μεριμνούμε για τους ανέργους και τους απολυμένους.

Για τις επιπτώσεις της κρίσης στην εργασία, εμείς με τις προτάσεις μας:

Επιδοτούμε τις ασφαλιστικές εισφορές των νέων έως 30 ετών για 4 χρόνια. Δίνουμε έτσι κίνητρα στη μικρή και μεσαία επιχείρηση να προσλάβει νέους. Βοηθούμε νέους να βρουν αξιοπρεπή εργασία.
Διευκολύνουμε τους νέους να αποκτήσουν πιστοποιημένη εργασιακή εμπειρία έως 6 μήνες στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον έχουν ολοκληρώσει οποιαδήποτε βαθμίδα μεταλυκειακής εκπαίδευσης ή έχουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Αυξάνουμε το επίδομα ανεργίας στο 70% του βασικού ημερομισθίου, προστατεύοντας τον άνεργο από την απειλή της φτώχειας.
Διευρύνουμε την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλες τις κατηγορίες ανέργων και στους άνεργους ελεύθερους επαγγελματίες.
Ενισχύουμε τους μηχανισμούς ελέγχου της αγοράς εργασίας, για τον περιορισμό της υπερεργασίας, της αδήλωτης εργασίας και της εξασφάλισης των ασφαλιστικών δικαιωμάτων.
Εισαγάγουμε την κοινωνική εργασία για την στήριξη ανέργων και απολυμένων σε τομείς που έχουν ανάγκη από ανθρώπινο δυναμικό (περιβάλλον, κοινωνική πρόνοια, φύλαξη σχολείων κλπ).
Δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και στηρίζοντας τους ανέργους, όχι μόνο προστατεύουμε αυτούς που έχουν ανάγκη αλλά διατηρούμε την οικονομία ζωντανή.Προστατεύουμε τον δανειολήπτη

Ισχυροποιούμε τη θέση του δανειολήπτη απέναντι στις τράπεζες.

Για τους πολίτες που έχουν αναγκαστεί να δανειστούν για να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές πιέσεις, εμείς με τις προτάσεις μας:

Προστατεύουμε την κύρια κατοικία απαγορεύοντας κατασχέσεις για οφειλές μέχρι 20.000 ευρώ.
Απαγορεύουμε να βγαίνει ακίνητο σε πλειστηριασμό σε αξία χαμηλότερη από την αντικειμενική, όσες φορές κι αν επαναληφθεί ο πλειστηριασμός.
Βάζουμε φραγμό στις απαράδεκτες πρακτικές των εισπρακτικών εταιρειών.
Καταργούμε οριστικά τον ανατοκισμό (πανωτόκια).
Βάζουμε τέλος στις αθέμιτες χρεώσεις και την παραπλανητική διαφήμιση.
Υποχρεώνουμε τις τράπεζες να μειώνουν τα κυμαινόμενα επιτόκια στα δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες, όταν μειώνεται το επιτόκιο αναφοράς των σχετικών συμβάσεων. Αν δεν συμμορφώνονται οι τράπεζες, επιβάλλονται κυρώσεις.
Παγώνουμε τις δανειακές υποχρεώσεις ως το τέλος του 2009 και δίνουμε δυνατότητα αναχρηματοδότησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και επιχειρήσεις που έχουν πρόβλημα αποπληρωμής.
Έχουν και οι τράπεζες υποχρεώσεις. Δεν έχει μόνο ο δανειολήπτης. Διασφαλίζουμε μια δίκαιη σχέση δανειολήπτη - τράπεζας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου